آخرین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری

آخرین روز ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری در وزارت کشور پایان یافت. ثبت‌نام از داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری از روز سه‌شنبه ۲۲ فروردین آغاز شده بود و ۲۶ فروردین به پایان رسید.

آخرین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری