کاریکاتور/ آمریکا مولد تروریسم جهانی!!!

آمریکا که خویشتن را سردمدار حقوق بشر و مدعی مبارزه با تروریسم معرفی می کند، خود مولد تروریسم و ناقض اصلی حقوق بشر و حاکمیت دیگر کشورها در دنیا است.

کاریکاتور/ آمریکا مولد تروریسم جهانی!!!