روایات تکان‌دهنده شاهدان جنایت تکفیری‌ها علیه اهالی «فوعه ــ کفریا»

تعهد داده بودند که اتوبوس‌های حامل اهالی مظلوم کفریا و فوعه بدون هرگونه مشکلی و در امنیت کامل از ایست بازرسی آنها عبور کند، اما در حالی که کودکان بیگناه در اطراف خودرویی برای گرفتن کیک و چیپس جمع شده بودند، تروریست انتحاری خود را منفجر کرد و ...

روایات تکان‌دهنده شاهدان جنایت تکفیری‌ها علیه اهالی «فوعه ــ کفریا»