طرح/دوری از خصلت ابلیس...

امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: خداوند متعال، تواضع را وسیله عقل و تکبر را وسیله جهل قرار داده است.

طرح/دوری از خصلت ابلیس...