کاریکاتور/ با تدبیر و امید جهان بسته شد!!!

یک فعال کارگری با اشاره به اینکه فعالیت روغن نباتی جهان تعطیل شده است، گفت: ۲۰۰ کارگر از کارخانه جهان اخراج شده‌اند. جهان یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین کارخانجات تولید روغن در ایران است.

کاریکاتور/ با تدبیر و امید جهان بسته شد!!!