کاریکاتور/ اندراحوالاتِ برجامِ آفتابی، مهتابی !!!

برجام مثل یک ابر است که می‌بارد و سرزمین ما را پر آب می‌کند! / "ابر برجام" جایگزین "آفتاب برجام" شد / برجام از آفتاب تابان به ابر شتابان تبدیل شده است /طرف مقابل مانع از اجرایی شدن برجام می‌شود

کاریکاتور/ اندراحوالاتِ برجامِ آفتابی، مهتابی !!!