کاریکاتور/ تشدید فاصله«فقیر و غنی»در دولت‌یازدهم

بررسی آخرین آمارهای رسمی مرکز آمار به‌وضوح نشان می‌دهد فاصله میان فقرا و اغنیا طی سالهای ۹۱ تا ۹۴ افزایش یافته است.

کاریکاتور/ تشدید فاصله«فقیر و غنی»در دولت‌یازدهم