کاریکاتور/ نمایش شو تکراری افتتاح رسمی!!!

«افتتاح رسمی» یک واژه من‌درآوردی و یک اسم مستعار است که برای «افتتاح دوباره» اختراع کرده‌اند. افزود: سخن این است که اگر این پروژه‌ها قبلاً افتتاح‌شده و به بهره‌برداری رسیده است، افتتاح رسمی آنچه مفهومی دارد.

کاریکاتور/ نمایش شو تکراری افتتاح رسمی!!!