میزگرد بزرگداشت مبعث پیامبر اکرم(ص)

ناصر جعفری

حجت الاسلام مجید رشید نسب پژوهشگر قرآن و عترت
حجت الاسلام مجید رشید نسب پژوهشگر قرآن و عترت
محمدرضا اسلاملو مستندساز و کارگردان
میزگرد بزرگداشت مبعث پیامبر اکرم(ص)
محمدرضا اسلاملو مستندساز و کارگردان
میزگرد بزرگداشت مبعث پیامبر اکرم(ص)
محمدرضا اسلاملو مستندساز و کارگردان
حجت الاسلام مجید رشید نسب پژوهشگر قرآن و عترت
حجت الاسلام اصلانی مدیر امور مساجد شهرستان ری
میزگرد بزرگداشت مبعث پیامبر اکرم(ص)
محمدرضا اسلاملو مستندساز و کارگردان
میزگرد بزرگداشت مبعث پیامبر اکرم(ص)
میزگرد بزرگداشت مبعث پیامبر اکرم(ص)
میزگرد بزرگداشت مبعث پیامبر اکرم(ص)