آماده سازی محل برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر

علی جباری