سفر معاون رئیس جمهور به کردستان

کیوان فیروزه ای

جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در سفر امروز خود به استان کردستان از چند پروژه صنعتی و تولیدی بازدید کرد.