اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال (۱)

وحید احمدی

این کارخانه در سال ۱۳۸۶ با مجموعه ای از مدیران صنایع و متخصصین صنعت ریخته گری ومتالوژی پس از ۵ سال تحقیق و مطالعه راه اندازی شد و در زمینه ی تولید قطعات چدنی اجاق گاز فعالیت خود را آغاز کرد.با تلاش کارگران ایرانی در سال ۲۰۱۴ موفق به شروع صادرات محصولات تولیدی گردید و بخشی از بازار هدف محصولات ، شرکت های سازنده لوازم خانگی در ترکیه و ایتالیا شد.اما مدیران این کارخانه از واردات محصولات مشابه خارجی(چینی) نگرانند، چراکه این واردات به اقتصاد آنها ضربه زده و تعدیل نیروی کار را در پی دارند.

کارخانه تولید قطعات چدنی اجاق گاز
کارخانه تولید قطعات چدنی اجاق گاز
کارخانه تولید قطعات چدنی اجاق گاز
کارخانه تولید قطعات چدنی اجاق گاز
کارخانه تولید قطعات چدنی اجاق گاز
کارخانه تولید قطعات چدنی اجاق گاز
کارخانه تولید قطعات چدنی اجاق گاز
کارخانه تولید قطعات چدنی اجاق گاز
کارخانه تولید قطعات چدنی اجاق گاز
تولید داخلی زیر آوار واردات (1)
تولید داخلی زیر آوار واردات (1)
کارخانه تولید قطعات چدنی اجاق گاز
کارخانه تولید قطعات چدنی اجاق گاز
کارخانه تولید قطعات چدنی اجاق گاز
کارخانه تولید قطعات چدنی اجاق گاز
تولید داخلی زیر آوار واردات (1)
تولید داخلی زیر آوار واردات (1)
کارخانه تولید قطعات چدنی اجاق گاز
کارخانه تولید قطعات چدنی اجاق گاز
تولید داخلی زیر آوار واردات (1)
کارخانه تولید قطعات چدنی اجاق گاز
کارخانه تولید قطعات چدنی اجاق گاز
کارخانه تولید قطعات چدنی اجاق گاز
کارخانه تولید قطعات چدنی اجاق گاز
کارخانه تولید قطعات چدنی اجاق گاز
کارخانه تولید قطعات چدنی اجاق گاز
کارخانه تولید قطعات چدنی اجاق گاز
کارخانه تولید قطعات چدنی اجاق گاز
تولید داخلی زیر آوار واردات (1)
تولید داخلی زیر آوار واردات (1)
تولید داخلی زیر آوار واردات (1)
تولید داخلی زیر آوار واردات (1)
تولید داخلی زیر آوار واردات (1)
تولید داخلی زیر آوار واردات (1)
تولید داخلی زیر آوار واردات (1)
تولید داخلی زیر آوار واردات (1)
تولید داخلی زیر آوار واردات (1)