اختتامیه نخستین جشنواره انجمن های ادبی کشور

محمدعلی مریزاد

اختتامیه نخستین جشنواره انجمن های ادبی کشور عصر امروز جمعه ۱ اردیبهشت ماه با حضور سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار آدینه برگزار شد.

سخنرانی مهدی قزلی مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی در اختتامیه نخستین جشنواره انجمن های ادبی کشور
اختتامیه نخستین جشنواره انجمن های ادبی کشور
رونمایی از سایت نقد شعر توسط سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
رونمایی از 10 کتاب آموزش داستان نویسی توسط سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
رونمایی از 10 کتاب آموزش داستان نویسی توسط سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
اختتامیه نخستین جشنواره انجمن های ادبی کشور
اختتامیه نخستین جشنواره انجمن های ادبی کشور
اختتامیه نخستین جشنواره انجمن های ادبی کشور
سخنرانی سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
سخنرانی سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
سخنرانی سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
اختتامیه نخستین جشنواره انجمن های ادبی کشور
اهدای کارت عضویت افتخاری انجمن ادبی برتر به سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
اهدای کارت عضویت افتخاری انجمن ادبی برتر به سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
اختتامیه نخستین جشنواره انجمن های ادبی کشور
اختتامیه نخستین جشنواره انجمن های ادبی کشور
اختتامیه نخستین جشنواره انجمن های ادبی کشور
اختتامیه نخستین جشنواره انجمن های ادبی کشور
تقدیر از انجمن های ادبی برتر
تقدیر از انجمن های ادبی برتر
اختتامیه نخستین جشنواره انجمن های ادبی کشور
تقدیر از انجمن های ادبی برتر
اهدای سوغات استان رامهرمز به سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی