اولین روز سی‌وپنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر

حامد ملک‌پور

اولین روز سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر با حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمدمهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی و جمعی از هنرمندان در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

اولین روز سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر - پردیس سینمایی چارسو
اولین روز سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر - پردیس سینمایی چارسو
نادر طالب‌زاده و سیدرضا میرکریمی در اولین روز سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر - پردیس سینمایی چارسو
اولین روز سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر - پردیس سینمایی چارسو
نادر طالب‌زاده، علیرضا شجاع نوری و سیدرضا میرکریمی در اولین روز سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر - پردیس سینمایی چارسو
حضور محمدمهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی در اولین روز سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر - پردیس سینمایی چارسو
حضور محمدمهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی در اولین روز سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر - پردیس سینمایی چارسو
علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در مراسم آغاز به کار بخش «زیتون‌های زخمی» سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر
حضور خانواده یکی از شهدای مدافع حرم در مراسم آغاز به کار بخش «زیتون‌های زخمی» سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر
محمدمهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی در مراسم آغاز به کار بخش «زیتون‌های زخمی» سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر
تقدیر از خانواده یکی از شهدای مدافع حرم توسط محمدمهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی
اولین روز سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر - پردیس سینمایی چارسو
کمال تبریزی در اولین روز سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر - پردیس سینمایی چارسو
اولین روز سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر - پردیس سینمایی چارسو
بازدید محمدمهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی از بازار فیلم سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر
اولین روز سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر - پردیس سینمایی چارسو
فاطمه معتمد آریا در اولین روز سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر - پردیس سینمایی چارسو
اولین روز سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر - پردیس سینمایی چارسو
فاطمه معتمد آریا در اولین روز سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر - پردیس سینمایی چارسو
اولین روز سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر - پردیس سینمایی چارسو
بهمن فرمان آرا در اولین روز سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر - پردیس سینمایی چارسو
اولین روز سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر - پردیس سینمایی چارسو
بهمن فرمان آرا در اولین روز سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر - پردیس سینمایی چارسو
حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کاخ سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر
حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمدمهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی در کاخ سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر
حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کاخ سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر
حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کاخ سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر
حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کاخ سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر
حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کاخ سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر
اولین روز سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر - پردیس سینمایی چارسو
بازدید سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از بازار فیلم سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر
حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کاخ سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر
حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کاخ سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر
حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کاخ سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر
حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کاخ سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر
حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کاخ سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر
اولین روز سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر - پردیس سینمایی چارسو
بهمن فرمان آرا در اولین روز سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر - پردیس سینمایی چارسو
اولین روز سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر - پردیس سینمایی چارسو
سلفی علیرضا شجاع نوری با محمدعلی طالبی و جمعی از هنرجویان سینما در اولین روز سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر - پردیس سینمایی چارسو