33 / 1

فتحی نظام

اولین گروه از شهروندان مظلوم کفریا و فوعه که پس از ساعات طولانی کارشکنی و سنگ‌اندازی گروه‌های تروریستی توانسته بودند از منطقه تحت سیطره آنها وارد حلب شوند، پس از اسکان موقت در منطقه جبرین، به استان‌های دیگر از جمله حمص برای اسکان دائمی منتقل شدند. عکسهای اختصاصی تسنیم

پرواز خارجی