20 / 1

خبرگزاری تسنیم

سردار حسین دهقان وزیر دفاع با وزرای دفاع صربستان و هندوستان در حاشیه ششمین نشست امنیت بین الملل در مسکو دیدار کرد.

پرواز خارجی