17 / 1

خبرگزاری تسنیم

ارتش سوریه با کمک نیروهای همپیمان پس از تامین امنیت کامل اطراف تدمر، عملیات پاکسازی کامل جاده استراتژیک «تدمر-دمشق» را آغاز کرد که در مدت بسیار کوتاهی به دستاورد بزرگی دست یافت به طوری که در ابتدا «مقالع السکری» استراتژیک واقع را آزاد کرد و راه خود را به سمت منطقه «القریتین» در حومه شرقی حمص تا سلسله جبال «الابتر»‌ادامه داد، جایی که دژ مستحکم تروریست‌های داعشی قلمداد می‌شد.

پرواز خارجی