24 / 1

هزاران آمریکایی همزمان با ارائه گزارش عملکرد یکصد روزه ریاست‌جمهوری دولت آمریکا از سوی دونالد ترامپ با برگزاری تظاهرات در مقابل کاخ سفید‌،اقدامات و سیاست‌های وی را محکوم کردند و خواستار استیضاح و برکناری وی از قدرت شدند. عکسهای اختصاصی تسنیم

پرواز خارجی