کاریکاتور/دوباره روحانی، دوباره تحقیر و توهین !!!

منتقدان حجت‌الاسلام روحانی معتقدند که او در زمینه آزادی بیان کارنامه روشنی ندارد؛ جدای از شکایت‌هایی که از رسانه‌های منتقد در دولت حجت‌الاسلام روحانی انجام شده، منتقدان حجم "زیاد" کنایه‌ها و بعضاً "اهانت‌"های حجت‌الاسلام روحانی در قبال منتقدان را جزو نشانه‌های مهم عدم اعتقاد واقعی ایشان به این شعار می‌دانند.

کاریکاتور/دوباره روحانی، دوباره تحقیر و توهین !!!