کاریکاتور/ خروش‌کوخ‌نشینان علیه کاخ‌نشینان

آرای «رئیسی» لحظه به لحظه در حال افزایش است / با اتفاقات روز گذشته تهران، از عصر گذشته سونامی افزایش آرای آقای رئیسی در کل کشور در جریان است.

کاریکاتور/ خروش‌کوخ‌نشینان علیه کاخ‌نشینان