کاریکاتور/شکست‌دشمنان‌با‌حضور‌پرشور‌مردم‌در‌ انتخابات

خبرگزاری انگلیسی رویترز رقابت روحانی و رئیسی در انتخابات ایران را «تنگاتنگ» توصیف و به صف‌های طولانی مردم برای رأی‌ دادن اشاره کرده است.

کاریکاتور/ شکست‌دشمنان با‌حضور پرشور مردم‌در انتخابات