کاریکاتور/ بند آبی انگشتانی‌که دشمن را تحقیر‌کرد

مشارکت گسترده مردم در انتخابات دشمنان را ناامید خواهد کرد / پس ازخلق حماسه های مختلف ازسوی ملت ایران، این بار چشم جهانیان به عرصه مشارکت سیاسی سرنوشت ساز انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ دوخته شده تا بار دیگر پشتوانه مردمی نظام به رخ کشیده شده و دشمنان مایوس و ناامید شوند.

کاریکاتور/ بند آبی انگشتانی‌که دشمن را تحقیر‌کرد