سید مصطفی میرسلیم رای خود را به صندوق انداخت

سید مصطفی میرسلیم، کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با حضور در مسجد قبا رای خود را به صندوق انداخت.

سید مصطفی میرسلیم رای خود را به صندوق انداخت

بلیط قطار