کاریکاتور/ مردم پیروز انتخابات...

حضور پرشور و شعور مردم در انتخابات بیانگر این است که مردم به آرمانها و ارزشهایی که این انقلاب و اسلام ازابتدا نشان داده پایبند هستند و نتایج انتخابات هرآنچه باشد پیروزی از آن مردم ایران است.

کاریکاتور/ مردم پیروز انتخابات...