حضور سید ابراهیم رئیسی در ستاد انتخابات وزارت کشور

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دقایقی پیش وارد وزارت کشور شد.

حضور سید ابراهیم رئیسی در ستاد انتخابات وزارت کشور