دومین اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری

رئیس ستاد انتخابات کشور نتایج انتخابات ریاست جمهوری تا این لحظه را اعلام کرد.

دومین اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری

بلیط قطار