کاریکاتور/ ترامپ‌و‌محموله چند‌تُنی شیشه‌های‌ضد‌گلوله

تدابیر شدید امنیتی برای حفاظت از «ترامپ» در فلسطین اشغالی/ رژیم صهیونیستی ۱۰ هزار نیروی پلیس و محموله‌های چند تُنی از شیشه‌های ضد گلوله برای تامین امنیت «دونالد ترامپ» در سفر به فلسطین اشغالی را در نظر گرفته است.

کاریکاتور/ ترامپ‌و‌محموله چند‌تُنی شیشه‌های‌ضد‌گلوله