عرفان کوچاری

بعد از ایمن سازی و تجهیز پاساژ موبایل علاالدین در خیابان جمهوری تهران به سیستم اطفاء حریق, مانوری با حضور دو ایستگاه آتش نشانی مشتمل بر حدود ۳۰ آتش نشان , تیم امداد نجات و یک بالابر در این ساختمان اجرا شد. در این عملیات مانوری, آتش نشانان افراد محبوس در طبقات ساختمان را خارج و حریق فرضی در طبقه چهارم را با موفقیت مهار کردند.

30 / 1


بلیط قطار