«ضاحیه» پایتخت مقاومت

اینجا ضاحیه است؛ پایتخت و پشتیبانِ مقاومت، منطقه‌ای که شهرت خود را نه به‌خاطر ویژگی‌های جغرافیایی خود، که از حماسه‌های بزرگش بر سر زبان‌ها انداخته است.

«ضاحیه» پایتخت مقاومت

بلیط قطار