مراسم مناجات شب اول ماه رمضان

محمدحسین موحدی نژاد

مراسم مناجات شب اول ماه مبارک رمضان شامگاه جمعه با سخنرانی حجت الاسلام مهدی شریف، مناجات خوانی محمدرضا طاهری و مدیحه سرای حسین طاهری در حسینیه پیروان حضرت مهدی(عج) برگزار شد.

سخنرانی حجت الاسلام مهدی شریف
سخنرانی حجت الاسلام مهدی شریف
 مناجات خوانی محمدرضا طاهری
مراسم مناجات شب اول ماه رمضان
مراسم مناجات شب اول ماه رمضان
 مناجات خوانی محمدرضا طاهری
مراسم مناجات شب اول ماه رمضان
مراسم مناجات شب اول ماه رمضان
 مناجات خوانی محمدرضا طاهری
 مناجات خوانی محمدرضا طاهری
مراسم مناجات شب اول ماه رمضان
مراسم مناجات شب اول ماه رمضان
 مناجات خوانی محمدرضا طاهری
مراسم مناجات شب اول ماه رمضان
مراسم مناجات شب اول ماه رمضان
مراسم مناجات شب اول ماه رمضان