آخرین اخبار | آرشیو اخبار

خانه تاریخی طباطبایی کاشان

احسان رسولی

خانه تاریخی طباطبایی که به عروس خانه های ایران معروف است در محله سلطان امیر احمد کاشان واقع شده است،معماری خانه طباطبایی ها به شیوه معماری حجاب دار، گودال باغچه، متقارن و درون گرا است که توسط استاد علی مریم بنا شده است.خانه ای زیبا با طرحهای گچبری منحصر به فرد که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و امروز نیازمند توجه جدی تر مسئولان می باشد

شاه نشین خانه تاریخی طباطباییسرداب خانه تاریخی طباطباییمطبخ ,خانه تاریخی طباطباییمحوطه بیرونی خانه طباطبایی محله سلطان امیر احمدخانه تاریخی طباطبایی دور نمای مسجد چهل دختراناتاق های زمستانه خانه طباطباییخانه تاریخی طباطبایی کاشانخانه تاریخی طباطبایی کاشانخانه تاریخی طباطبایی کاشانخانه تاریخی طباطبایی کاشانخانه تاریخی طباطبایی کاشانخانه تاریخی طباطبایی کاشانخانه تاریخی طباطبایی کاشانخانه تاریخی طباطبایی کاشانخانه تاریخی طباطبایی کاشانخانه تاریخی طباطبایی کاشانخانه تاریخی طباطبایی کاشانخانه تاریخی طباطبایی کاشانخانه تاریخی طباطبایی کاشانخانه تاریخی طباطبایی کاشانخانه تاریخی طباطبایی کاشانخانه تاریخی طباطبایی کاشانخانه تاریخی طباطبایی کاشانخانه تاریخی طباطبایی کاشانخانه تاریخی طباطبایی کاشانخانه تاریخی طباطبایی کاشانخانه تاریخی طباطبایی کاشانخانه تاریخی طباطبایی کاشانخانه تاریخی طباطبایی کاشانخانه تاریخی طباطبایی کاشان
کارگزاری فارابی