احسان رسولی

خانه تاریخی طباطبایی که به عروس خانه های ایران معروف است در محله سلطان امیر احمد کاشان واقع شده است،معماری خانه طباطبایی ها به شیوه معماری حجاب دار، گودال باغچه، متقارن و درون گرا است که توسط استاد علی مریم بنا شده است.خانه ای زیبا با طرحهای گچبری منحصر به فرد که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و امروز نیازمند توجه جدی تر مسئولان می باشد

30 / 1


بلیط قطار