اینفوگرافیک/سپاه با ذوالفقار از داعش انتقام گرفت

سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی با موشک ذوالفقار از داعش انتقام گرفت.

اینفوگرافیک/سپاه با ذوالفقار از داعش انتقام گرفت