کاریکاتور/ وحشت استکبار از قدرت‌موشکی ایران

قدرت موشکی ایران اسلامی دنیای استکبار را به وحشت انداخته است / اصابت دقیق موشک‌ها به ساختمانی کوچک در سوریه پیامی روشن به دشمنان است

کاریکاتور/ وحشت استکبار از قدرت‌موشکی ایران