مراسم تشییع پیکر والده سردار حق طلب

محمد حسن‌زاده

مراسم تشییع پیکر مطهر مادر شهید حمیدرضا حق طلب و سردار احمد حق طلب رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس صبح امروز سه شنبه ۳۰ خرداد از ساعت ۹ صبح با حضور عموم مردم از مسجد الرسول واقع در میدان شهید حسن طهرانی مقدم برگزار شد.

سردار احمد حق طلب رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس
مراسم تشییع پیکر والده سردار حق طلب
مراسم تشییع پیکر والده سردار حق طلب
مراسم تشییع پیکر والده سردار حق طلب
مراسم تشییع پیکر والده سردار حق طلب
مراسم تشییع پیکر والده سردار حق طلب
سردار علی فضلی جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در مراسم تشییع پیکر والده سردار حق طلب
مراسم تشییع پیکر والده سردار حق طلب
سردار علی فضلی جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین و سردار نقدی معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم تشییع پیکر والده سردار حق طلب
مراسم تشییع پیکر والده سردار حق طلب
مراسم تشییع پیکر والده سردار حق طلب
حمیدرضا مقدم فر مشاور فرهنگی و رسانه‌ای فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم تشییع پیکر والده سردار حق طلب
مراسم تشییع پیکر والده سردار حق طلب
مجید قلی زاده مدیرعامل خبرگزاری تسنیم در مراسم تشییع پیکر والده سردار حق طلب
مراسم تشییع پیکر والده سردار حق طلب
مراسم تشییع پیکر والده سردار حق طلب
مراسم تشییع پیکر والده سردار حق طلب
سردار نقدی معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم تشییع پیکر والده سردار حق طلب
اقامه نماز میت بر پیکر والده سردار حق طلب
مراسم تشییع پیکر والده سردار حق طلب
سردار احمد حق طلب رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس
مراسم تشییع پیکر والده سردار حق طلب
سردار احمد حق طلب رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و علی فضلی جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین انقلاب اسلامی
مراسم تشییع پیکر والده سردار حق طلب
مراسم تشییع پیکر والده سردار حق طلب
مراسم تشییع پیکر والده سردار حق طلب
مراسم تشییع پیکر والده سردار حق طلب
مراسم تشییع پیکر والده سردار حق طلب
سردار احمد حق طلب رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و علی فضلی جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین انقلاب اسلامی
حمیدرضا مقدم فر مشاور فرهنگی و رسانه‌ای فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و علی فضلی جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین انقلاب اسلامی در مراسم تشییع پیکر والده سردار حق طلب
سردار احمد حق طلب رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس