اینفوگرافیک/ دلایل نادرستی سند۲۰۳۰

دلایل نادرستی پذیرش سند ۲۰۳۰ از نگاه رهبر انقلاب را در این اینفوگرافیک مرور میکند

اینفوگرافیک/ دلایل نادرستی سند2030