21 / 1

مهین محمد زاده

چندین سال است که روستای کهنه فرود در فصل تابستان با کمبود آب مواجه می شود. روستائیان برای مصارف خانگی روزانه از تانکر آبی که هر روز به روستا می آید استفاده می کنند.

پرواز خارجی