آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

عمو یوسف

مصطفی عسگری

عمو یوسف پیرمرد مهربان قصه تنهایی هاست.عمو یوسف با گذشت ۸۵ سال از بهار زندگی همچنان دل نگران صنایع دستی ایرانی است.پیر مردی که در سایه گمنامی،روزگار سختی میگذراند.

عمو یوسفعمو یوسفعمو یوسفعمو یوسفعمو یوسفعمو یوسفعمو یوسفعمو یوسفعمو یوسفعمو یوسفعمو یوسفعمو یوسفعمو یوسفعمو یوسفعمو یوسفعمو یوسف
فلای تو دی