سفر به استان همدان

امین آهویی

با شروع فصل تابستان یکی از اماکن دیدنی که مسافران به آن سفر می کنند همدان است.استان همدان به دلیل داشتن مراکز تاریخی و دیدنی به عنوان پنجمین شهر فرهنگی و توریستی کشور شناخته می‌شود آرامگاه بوعلی سینا نماد شهر همدان و همچنین یکی از نمادهای پیشینهٔ ایران در فرهنگ جهان و دانش و علم به شمار می‌رود.غار علیصدر یکی از غارهای تالابی ایران و از معدود غارهای آبی جهان است. علیصدر همچنین بزرگ‌ترین غار آبی جهان می‌باشد.

سفر به استان همدان
 آرامگاه بوعلی سینا نماد شهر همدان
تله کابین گنجنامه در شهر همدان
 آرامگاه بوعلی سینا نماد شهر همدان
 آرامگاه بوعلی سینا نماد شهر همدان
 آرامگاه بوعلی سینا نماد شهر همدان
 آرامگاه بوعلی سینا نماد شهر همدان
موزه بوعلی سینا
 آرامگاه بوعلی سینا نماد شهر همدان
 آرامگاه بوعلی سینا نماد شهر همدان
 آرامگاه بابا طاهر شهر همدان
 آرامگاه بابا طاهر شهر همدان
غار علیصدر یکی از غارهای تالابی ایران
غار علیصدر یکی از غارهای تالابی ایران
 آرامگاه بابا طاهر شهر همدان
 آرامگاه بوعلی سینا نماد شهر همدان
غار علیصدر یکی از غارهای تالابی ایران
غار علیصدر یکی از غارهای تالابی ایران
غار علیصدر یکی از غارهای تالابی ایران
غار علیصدر یکی از غارهای تالابی ایران
گنبد علویان در شهر همدان
امامزاده عبدالله در شهر همدان
امامزاده عبدالله در شهر همدان
امامزاده عبدالله در شهر همدان
سفر به استان همدان
گنبد علویان در شهر همدان
موزه گنبد علویان در شهر همدان