گام بعدی عربستان و متحدانش علیه قطر چیست؟

باوجود اتحاد اعراب علیه کشور کوچک قطر، دوحه به خواسته‌های آنها تن نداده و به نظر می‌رسد تعلیق عضویت این کشور در شورای همکاری خلیج فارس قدم بعدی عربستان و متحدانش باشد.

گام بعدی عربستان و متحدانش علیه قطر چیست؟