وداع با پیکر شهید مدافع حرم جلال ملک محمدی

امین آهویی

مراسم وداع با پیکر شهید مدافع حرم جلال ملک محمدی شامگاه دوشنبه در مسجد انصارالحسین شهرک شهید محلاتی برگزار شد.

وداع با پیکر شهید مدافع جلال ملک محمدی
وداع با پیکر شهید مدافع جلال ملک محمدی
وداع با پیکر شهید مدافع جلال ملک محمدی
وداع با پیکر شهید مدافع جلال ملک محمدی
وداع با پیکر شهید مدافع جلال ملک محمدی
وداع با پیکر شهید مدافع جلال ملک محمدی
وداع با پیکر شهید مدافع جلال ملک محمدی
وداع با پیکر شهید مدافع جلال ملک محمدی
وداع با پیکر شهید مدافع جلال ملک محمدی
وداع با پیکر شهید مدافع جلال ملک محمدی
وداع با پیکر شهید مدافع جلال ملک محمدی
وداع با پیکر شهید مدافع جلال ملک محمدی