کاریکاتور/ تغییر از نوع خودرو داخلی!!!

تغییر در آخرین سال حیات / در جلسه امروز شورای رقابت مجوز افزایش حداکثری ۱.۵درصد برای انواع پراید تصویب و قیمت سمند نیز ۲.۵ درصد افزایش یافت.

کاریکاتور/ تغییر از نوع خودروه داخلی!!!