طرح/ نقد کُشی...

امام خامنه‌ای: شما مسئولان دولت که بخش‌های گوناگون در اختیارتان است. از انتقاد نه بترسید نه خشمگین و نه نا امید شوید.

طرح/ نقد کُشی...