مراسم هیئت شهدای گمنام با مداحی میثم مطیعی

ناصر جعفری

شامگاه روز پنجشنبه مراسم هیئت شهدای گمنام با مداحی میثم مطیعی در حسینیه حضرت زهرا (س) برگزار شد.

مراسم هیت شهدای گمنام
مراسم هیت شهدای گمنام
مراسم هیت شهدای گمنام
مراسم هیت شهدای گمنام
مراسم هیت شهدای گمنام
مراسم هیت شهدای گمنام
مراسم هیت شهدای گمنام
مراسم هیت شهدای گمنام
مراسم هیت شهدای گمنام
مراسم هیت شهدای گمنام
مراسم هیت شهدای گمنام
مراسم هیت شهدای گمنام
مراسم هیت شهدای گمنام
مراسم هیت شهدای گمنام
مراسم هیت شهدای گمنام
مراسم هیت شهدای گمنام
مراسم هیت شهدای گمنام
مراسم هیت شهدای گمنام