همایش دوچرخه سواری در‌ حمایت از خلیج گرگان

محمد نسایی

خلیج گرگان یکی از بزرگ ترین مخازن آب شیرین متصل به دریای مازندران است و تداوم زندگی بسیاری از جانداران در بزرگ ترین دریاچه زمین به اتصال این خلیج با دریا وابسته است. خلیج گرگان حالا با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم می‌کند و فعالان و مسئولان محیط زیست معتقدند که با ادامه روند کنونی ممکن است به زودی تبدیل به نسخه دیگری از دریاچه ارومیه شود.

خلیج گرگان در آستانه بحران
خلیج گرگان در آستانه بحران
خلیج گرگان در آستانه بحران
خلیج گرگان در آستانه بحران
خلیج گرگان در آستانه بحران
همایش دوچرخه سواری در‌ حمایت از خلیج گرگان
همایش دوچرخه سواری در‌ حمایت از خلیج گرگان
خلیج گرگان در آستانه بحران
همایش دوچرخه سواری در‌ حمایت از خلیج گرگان
همایش دوچرخه سواری در‌ حمایت از خلیج گرگان
همایش دوچرخه سواری در‌ حمایت از خلیج گرگان
همایش دوچرخه سواری در‌ حمایت از خلیج گرگان
همایش دوچرخه سواری در‌ حمایت از خلیج گرگان
همایش دوچرخه سواری در‌ حمایت از خلیج گرگان
همایش دوچرخه سواری در‌ حمایت از خلیج گرگان