عدالت را برای مردم ملموس کنید

کلیپ صوتی «عدالت را برای مردم ملموس کنید» را درباره‌ی این مطالبه‌ی همیشگی رهبر انقلاب از قوه‌ی قضائیه منتشر می‌شود.

عدالت را برای مردم ملموس کنید

بلیط قطار