نقش سازمان ملل در کشتار ۸۰۰۰ مسلمان بوسنی چه بود؟

این روزها سالگرد یک قتل عام تمام عیار است؛ قتل عامی که مسلمانان مثل بیشتر موارد، قربانی آن بوده‌اند. ماجرا به حدود ۲۲ سال قبل بر می‌گردد.

نقش سازمان ملل در کشتار 8000 مسلمان بوسنی چه بود؟

پرواز خارجی