مراسم چهلم سردار شهید حاج شعبان نصیری

محمد حسن‌زاده

مراسم بزرگداشت چهلم سردار شهید حاج شعبان نصیری عصر امروز با حضور سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوزه هنری برگزار شد.

مراسم چهلم سردار شهید حاج شعبان نصیری
حمیدرضا مقدم فر مشاور فرهنگی و رسانه‌ای فرمانده کل سپاه در مراسم چهلم سردار شهید حاج شعبان نصیری
حمیدرضا مقدم فر مشاور فرهنگی و رسانه‌ای فرمانده کل سپاه در مراسم چهلم سردار شهید حاج شعبان نصیری
علیرضا قزوه در مراسم چهلم سردار شهید حاج شعبان نصیری
مراسم چهلم سردار شهید حاج شعبان نصیری
حمیدرضا مقدم فر مشاور فرهنگی و رسانه‌ای فرمانده کل سپاه و سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم چهلم سردار شهید حاج شعبان نصیری
مراسم چهلم سردار شهید حاج شعبان نصیری
مراسم چهلم سردار شهید حاج شعبان نصیری
سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم چهلم سردار شهید حاج شعبان نصیری
سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم چهلم سردار شهید حاج شعبان نصیری
سخنرانی سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم چهلم سردار شهید حاج شعبان نصیری
مراسم چهلم سردار شهید حاج شعبان نصیری
سخنرانی سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم چهلم سردار شهید حاج شعبان نصیری
سخنرانی سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم چهلم سردار شهید حاج شعبان نصیری
مراسم چهلم سردار شهید حاج شعبان نصیری
مراسم چهلم سردار شهید حاج شعبان نصیری
مراسم چهلم سردار شهید حاج شعبان نصیری
سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم چهلم سردار شهید حاج شعبان نصیری
میثم مطیعی در مراسم چهلم سردار شهید حاج شعبان نصیری