موصل پس از آزادی

خبرگزاری تسنیم

نبرد موصل تقریبا یکسال به طول انجامید و باعث ویرانی گسترده شهر، مرگ هزاران غیرنظامی و آوارگی مردم موصل شد.حیدر عبادی نخست وزیر عراق رسما پیروزی نیروهای عراقی در شهر موصل علیه گروه تروریستی داعش را اعلام کرد. عکسها : Reuters ، Ap ، Afp

موصل پس از آزادی
موصل پس از آزادی
موصل پس از آزادی
موصل پس از آزادی
موصل پس از آزادی
موصل پس از آزادی
موصل پس از آزادی
موصل پس از آزادی
موصل پس از آزادی
موصل پس از آزادی
موصل پس از آزادی
موصل پس از آزادی
شادی مردم بغداد پس از آزادی موصل
موصل پس از آزادی
موصل پس از آزادی
موصل پس از آزادی
شادی مردم بغداد پس از آزادی موصل
موصل پس از آزادی
موصل پس از آزادی
موصل پس از آزادی
موصل پس از آزادی
موصل پس از آزادی
موصل پس از آزادی
موصل پس از آزادی
موصل پس از آزادی
موصل پس از آزادی
موصل پس از آزادی
موصل پس از آزادی
موصل پس از آزادی
موصل پس از آزادی
شادی مردم بغداد پس از آزادی موصل
موصل پس از آزادی