نشست خبری هیئت مدیره خانه سینما

حامد ملک‌پور

نشست رسانه ای اعضای هیئت مدیره جدید خانه سینما صبح امروز سه شنبه ۲۰ تیرماه با حضور همایون اسعدیان، فاطمه معتمد آریا و سیدعلی قائم مقامی در سالن سیف الله داد خانه سینما برگزار شد.

نشست خبری هیئت مدیره خانه سینما
فاطمه معتمد آریا عضو هیئت مدیره خانه سینما در نشست خبری
همایون اسعدیان رئیس هیئت مدیره خانه سینما در نشست خبری
همایون اسعدیان رئیس و فاطمه معتمد آریا عضو هیئت مدیره خانه سینما در نشست خبری
نشست خبری هیئت مدیره خانه سینما
همایون اسعدیان رئیس هیئت مدیره خانه سینما در نشست خبری
فاطمه معتمد آریا عضو هیئت مدیره خانه سینما در نشست خبری
همایون اسعدیان رئیس و فاطمه معتمد آریا عضو هیئت مدیره خانه سینما در نشست خبری
همایون اسعدیان رئیس هیئت مدیره خانه سینما در نشست خبری
نشست خبری هیئت مدیره خانه سینما
فاطمه معتمد آریا عضو هیئت مدیره خانه سینما در نشست خبری
سیدعلی قائم مقامی سخنگو و همایون اسعدیان رئیس هیئت مدیره خانه سینما در نشست خبری
همایون اسعدیان رئیس هیئت مدیره خانه سینما در نشست خبری
همایون اسعدیان رئیس و فاطمه معتمد آریا عضو هیئت مدیره خانه سینما در نشست خبری
نشست خبری هیئت مدیره خانه سینما
فاطمه معتمد آریا عضو هیئت مدیره خانه سینما در پایان نشست خبری
همایون اسعدیان رئیس هیئت مدیره خانه سینما در پایان نشست خبری
فاطمه معتمد آریا عضو هیئت مدیره خانه سینما در پایان نشست خبری
سیدعلی قائم مقامی سخنگوی هیئت مدیره خانه سینما در پایان نشست خبری
همایون اسعدیان و فاطمه معتمد آریا در پایان نشست خبری هیئت مدیره خانه سینما